چند توصیه کوتاه در مورد تغذیه

| July 13, 2012

غذا مواد مغذی را برای تولید انرزی و تامین صحت فراهم مینماید. مواد مغذی شامل پروتین ها، کاربوهایدریت ها (قندها)، شحمیات (چربی ها) ، ویتامین ها، مواد معدنی و آب میباشد. نکات زیر را در مورد تغذیه باید در نظر داشت:

تنوع را در غذا ها مراعات نمایید. سبزیجات، میوه ها و محصولاتی را که دانه های کامل دارند فراموش نکنید.
گوشت بدون چربی، مرغ، ماهی، لوبیا، ولبنیات کم چربی را درنظربگیرید.
آب فراوان بنوشید
این مواد را کمتر مصرف نمایید: نمک، شکر، شحمیات مشبوع و ترانس
شحمیات مشبوع معمولا چربی های اند که از حیوانات بدست میآیند. شحمیات ترانس د ر غذاهای پروسس (فرآوری) شده وجوددارند.
منبع : مرکز کنترل و وقایه امراض