Mask Image 1

Join Pressible, a link to sign up for Pressible

RawanMed روان سالم، بدن سالم

Contact | Feed RSS Icon
teachers college affiliation icon and link to teachers college program

Topics

Etiology of Intimate Partner Violence 

Poverty, relationship conflict, alcohol consumption and social norms have been among the risk factors for intimate partner violence (IPV). Poverty may contribute to violence by creating conflicts; however, conflicts leading to violence may occur due to transgression of traditional gender roles or  cultural stereotypes about women. Alcohol use can impair inhibitions and correct interpretations of …

Posted 54 months ago by

2 Comment(s):

Exercise is as beneficial as medication for depressed patients with heart disease. 

MedlinePlus: Trusted Health Information for You.

Posted 55 months ago by

1 Comment(s):

پیشرفت در مورد تداوی حساسیت های غذایی در کودکان از طریق حساسیت زدایی و ادویه ضد ایمیونوگلوبولین ای 

MedlinePlus: Trusted Health Information for You.

Posted 55 months ago by

1 Comment(s):

افرادیکه دچار صدمات فزیکی میگردند، در معرض خطر کاهش حرارت بدن قرار دارند! ازینرو باید در گرم نگهداشتن شان توجه کرد 

Source : MedlinePlus

Posted 55 months ago by

Post a comment.

Effects of physical and sexual abuse on menstruation. 

According to a study conducted by researchers from Boston University School of Medicine sexual or physical abuse may contribute to early or delayed onset of menstruation. Source: MedlinePlus: Trusted Health Information for You.

Posted 55 months ago by

Post a comment.

آیا در خواب شدن مشکل دارید؟ 

سعی کنید هر شب در زمان معین خواب شده و صبح در وقت معین بیدار شوید. بعباره دیگر، تابع یک تقسیم اوقات معین باشید هر روز نیم ساعت ورزش کنید، وقت ورزش تانرا طوری تنظیم نمایید که دو تا سه ساعت قبل از خواب ورزش نکنید از کافئین و نیکوتین خودداری کنید. زیرا قهوه، کولا، …

Posted 55 months ago by

3 Comment(s):

Depression in Cancer Patients 

A new study has shown that depression may worsen the prognosis of cancer. Source: MedlinePlus

Posted 55 months ago by

Post a comment.

چاقی سبب ازدیاد خطر بروز مرض نقرس که یک حالت التهاب مفاصل است، میشود 

MedlinePlus: Trusted Health Information for You.

Posted 55 months ago by

Post a comment.

کنترل وزن از طریق رژیم غذایی سالم و ورزش میتواند از دیابت نوع 2 جلوگیری نماید 

MedlinePlus: Trusted Health Information for You.

Posted 55 months ago by

Post a comment.

افرادیکه فعلا سیگار میکشند یا قبلا سیگار میکشیدند در معرض خطر ابتلا به امراض التهابی روده از قبیل مرض کرونز وکولیت السراتیو قرار دارند 

MedlinePlus: Trusted Health Information for You.

Posted 55 months ago by

Post a comment.

نکاتی در مورد بهتر کردن خلق 

از حالت نشسته خسته شده اید.هر چند لحظه ایستاده شوید. خودرا کشش دهید.تا جریان خون به حجرات بدن شما سرعت یابد. شما بالارفتن انرژی را احساس خواهید نمود. لبخندبزنید تا سروتونین در بدن شما ترشح گردد و خلق شما را خوش نگهدارد. بجای فکر کردن در مورد چیز های  که ندارید و آرزوی داشتن شانرا …

Posted 55 months ago by

2 Comment(s):

چند توصیه کوتاه در مورد تغذیه 

غذا مواد مغذی را برای تولید انرزی و تامین صحت فراهم مینماید. مواد مغذی شامل پروتین ها، کاربوهایدریت ها (قندها)، شحمیات (چربی ها) ، ویتامین ها، مواد معدنی و آب میباشد. نکات زیر را در مورد تغذیه باید در نظر داشت: تنوع را در غذا ها مراعات نمایید. سبزیجات، میوه ها و محصولاتی را که …

Posted 56 months ago by

Post a comment.

Association between Stress and Depression 

The relationship between stress and depression is bidirectional. Stress contributes to the development of depression and depression facilitates interpreting life events as stressful. There are certain attributes in the stressful event that determine the development and severity of depression. The intensity and the frequency of the unpleasant event affect the likelihood of depression. The …

Posted 56 months ago by

Post a comment.

Does the Human Being Have a Benign or a Destructive Nature? 

Although there is much overlap between Freud and Fromm’s theories of personality, they differ in certain respects. Their differential attitudes toward personality components (id, ego, superego), destructive vs. healthy nature of humans and the role of parenting and society vs. sexual drives in the development of psycho-pathology will be addressed in this article. According …

Posted 56 months ago by

1 Comment(s):

Does Personality Affect Academic Performance? 

A vast number of studies have sought to determine the predictability of academic performance by personality traits. Given that there is empirical data about the effect of intelligence and cognitive processes on school performance, it is understandable that the relationship between personality traits and academic achievement has been examined by studies controlling for those …

Posted 56 months ago by

Post a comment.

How Can We Cool Down the Heat of Temptations? 

We encounter a lot of temptations in our lives every day; however, the interesting point is that we succeed in delaying gratification for the sake of obtaining distant outcomes, despite our highly impulsive nature. One of the leading researchers in the field of future-oriented self-control is W. Mischel. Mischel, Shoda, & Rodriguez (1989) pointed out …

Posted 56 months ago by

Post a comment.

Skinner’s Theory: A Basis for the Treatment of Depression 

Skinner’s behavioral theory has given rise to some criticisms as a result of his disagreement with the role of free will and such intrapersonal factors as thoughts, cognitions, and instinctive needs in motivating human behavior. However, his theory of operant conditioning has had a great impact on various disciplines in natural and social sciences. One …

Posted 56 months ago by

Post a comment.

What Shapes Who We Are and How We Live? 

Both genetic and environmental factors influence our development across multiple dimensions including physical, cognitive, affective, and social domains.  Genes are hereditary units that transfer heritable characteristics from one generation to another.  However, the mere presence of a gene doesn’t mean that a certain trait will definitely occur. In other words, genes need to be expressed …

Posted 56 months ago by

Post a comment.

Psychological Underpinnings of Violence against Women in Afghanistan  ☆

Violence against women (VAW)  refers to any act that harms or threatens to harm women psychologically, physically, sexually, or economically. In other words, gender based violence can be defined as “violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or …

Posted 56 months ago by

3 Comment(s):